رسیدیم به فرع دوم از فروع مساله 38
شخص مضطر شود بین اینکه اول وقت با حریر یا آخر وقت عریانا بخواند. شبیه به این بحث آن است که یا باید با غیرماکول اللحم بخواند عریانا بخواند.
قول اول: متعین است اخر وقت عریانا نماز بخواند یا در ین فرض دوم اگر مضطر به ساتر نیست آن را کنار بگذارد و عریانا یخواند. دلیلی که ساتر غیرماکول را مانع نماز می داند حاکم است بر دلیلی که می گوید من لایجد الساتر یصلی عریانا.
اشکالی که ما داشتیم این بودک ه ما دلیلی نداریم من لایجد الساتر یصلی عریانا یعد دلیل دیگر حاکم برآن شود روایات ما موردش در جایی است که تکوینا ساتر ندارد مانند روایت زیر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ‏ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
قول دوم: تعین صلاه در ساتر غیرماکول با این بیان که تزاحم در واجبات ضمنبه که اینجاد شد نوبت به مرجحات با ب تزاحم می رسد. انجام رکوع و سجود اختیاری مقدم است رکوع و سجود یکی از پایه ها و ارکان نماز است ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور
بیان دیگراینکه رکوع و سجود فریضه هستند ولی مانعیت ساتر غیرماکول اللحم سنت است و در قرآن بیان نشده است.
انی قول هم ناتمام است اولا ما به لحاظ کبری تزاحم در واجبات ضمنیه را قبول نداریم و معتقدیم تعارض می کنند. و دیگر این که رکوع و سجود اختیاری بگوییم اهم از مانعیت ساتر غیرماکول اللحم باشد واضح نیست
فرع دیگر: تمام وقت ساتر مغصوب است مشهور می گویند نماز عریان بخواند صاحب مفتاح الکرامه می گوید باید در ساتر مغصوب نماز بخواند چون رکوع و سخو داز بین می رود