استعلام مدرک تحصیلی

🔹قابل توجه طلاب محترم حوزه های علمیه
قابلیت استعلام مدارک تحصیلی حوزوی در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور ایجاد شد.

🔹طلاب و روحانیون می توانند با مراجعه به سایت https://estelam.msrt.ir نسبت به استعلام مدارک تحصیلی حوزوی و دانشگاهی خود اقدام نمایند.

🔹این اقدام که بر اساس مصوبه ریاست محترم جمهوری و ابلاغ مدیر محترم حوزه های علمیه اجرا شده است، نقطه عطفی در تسریع امور و رسمیت مدارج علمی طلاب و روحانیون است.